Menu

اخبار

اخبار

جمعه 30 آبان 1399
تعداد بازدید: 797
تعداد نظرات: 0

شرح اقدامات واحد تضمین کیفیت در آبان ماه 99

مهندس حسین طهماسبی پور کارشناس تضمین کیفیت گفت:  در تضمین کیفیت 3 گام مهم درراستای تعالی سازمان برداشته خواهد شد که عبارتند از: 
1- استانداردسازی، سپس مستند سازی روش ها و فرآیندهای سازمان.
2- گزارش سازی و گزارش دهی فرآیندهای سازمان.
3- بهبود فرآیندها ، منابع و محصول یا خدمات سازمان.
ایشان افزود: بدیهی است که با اجرای صحیح تضمین کیفیت، سازمان در مسیر بهبود قدم بر داشته و نقش مدیر تضمین کیفیت این است که بتواند این مسیر را صحیح انتخاب کرده و به طور صحیح سازمان را در آن راهبری نماید.
از منظری دیگر، بهترین کسی که می تواند رهبر تضمین کیفیت در سازمان باشد، همانا مدیر ارشد سازمان است؛ زیرا وی می تواند سازمان و منابع آن را همسو با تضمین کیفیت نموده و بیشترین استفاده را از تضمین کیفیت برای سازمان به ارمغان آورد.
کارشناس تضمین کیفیت اقدامات صورت گرفته این واحد را در آبان ماه سال جاری این گونه بیان نمود: 
 جلسات تبیین الزامات فرآیندها و تهیه فرم توافق نامه سطح انتظارات SLA ها که در حال برگزاری است.
 بررسی فرآیندهای واحد آموزش و برگزاری جلسه با کارشناس مربوط، همچنین تهیه فلوچارت های اولیه فرآیند های آن واحد و ارسال به مشاور محترم برای جمع بندی.
 بررسی فرآیندهای واحد اداری و منابع انسانی، همچنین برگزاری جلسات مشترک با رییس امور اداری و نیز تهیه فلوچارت های اولیه فرآیند های اداری و ارسال جهت بررسی و جمع بندی مشاور محترم.
 بررسی فرآیند های واحد خرید و تهیه فلوچارت های آن.
 جلسات بارش فکری گروه تضمین کیفیت در خصوص  اقدامات صورت گرفته با مدیریت مهندس دهقان به عنوان مدیر پشتیبانی فنی. 
مهندس طهماسبی پور، نمونه ای از مصوبات جلسات یاد شده را با حضور و همکاری فعالانه مهندس نصیرپور مدیر فنی و مهندسی به این شرح برشمرد: ساز و کاری فراهم گردیده است که درخواست تمامی واحدها به انبار باید بر اساس اولویت بندی (فوری - اضطراری - عادی) تحویل داده شوند. در غیر این صورت مسوول انبار از دریافت درخواست کالا خودداری می کند و مسوولیت آن با مدیر واحد درخواست کننده خواهد بود.
بر این اساس طبق ساز و کاری که با همکاری واحد انفورماتیک ایجاد شده، اولویت بندی کالاهایی که می بایست توسط واحد خرید انجام گیرند مشخص و امکان گزارش گیری خریدهای انجام شده، فراهم گردیده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با یاری خداوند متعال و پشتیبانی مدیرعامل محترم و نیز همراهی و همکاری تمامی واحد ها بتوانیم به اهداف تضمین کیفیت جامه عمل بپوشانیم.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دی ان ان