المان پست گرید

ادامه مطلب
پیام تبریک مدیرعامل شرکت آبان بسپار توسعه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آبان بسپار توسعه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از سوله جدید تولید و رونمایی از دیزل ژانراتور و چیلرهای جدید شرکت

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از سوله جدید تولید و رونمایی از دیزل ژانراتور و چیلرهای جدید شرکت

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید پایگاه بسیج کارگری شرکت آبان بسپار توسعه

انتصاب سرپرست جدید پایگاه بسیج کارگری شرکت آبان بسپار توسعه

ادامه مطلب
پیام تبریک مدیرعامل شرکت آبان بسپار توسعه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آبان بسپار توسعه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از سوله جدید تولید و رونمایی از دیزل ژانراتور و چیلرهای جدید شرکت

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از سوله جدید تولید و رونمایی از دیزل ژانراتور و چیلرهای جدید شرکت

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید پایگاه بسیج کارگری شرکت آبان بسپار توسعه

انتصاب سرپرست جدید پایگاه بسیج کارگری شرکت آبان بسپار توسعه

ادامه مطلب
برگزاری مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در شرکت آبان بسپار توسعه

برگزاری مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در شرکت آبان بسپار توسعه