Menu

اخبار

اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1396)

مجهز نمودن آزمایشگاه شرکت آبان بسپار توسعه به نرم افزار استاندارد 20059
پنجشنبه، 26 مرداد 1396 - 15:58

مهندس نوید اژدری رییس کنترل کیفیت از تجهیز آزمایشگاه شرکت به نرم افزار استاندارد 20059 خبر داد. 

شنبه، 07 مرداد 1396 - 10:39
به گزارش روابط عمومی شرکت آبان بسپار توسعه: جلسه مجمع میانسالی این شرکت روز جمعه 6 مرداد در مجتمع شماره یک برگزار گردید. در این جلسه مهندس فاطمی نیا مدیرعامل شرکت گزارشی از روند تولید، فروش و صورت سود و زیان نیمه اول سال مالی ارایه داد؛ سپس به بیان گزارش سایر فعالیت های شرکت مانند به روزرسانی و توسعه خطوط تولید، انجام  پروژه های عمرانی در درون و بیرون شرکت، دریافت گواهینامه های جدید و تمدید ...
 اصلاح و به روز رسانی اکسترودر خط تولید کیسه های پلاستیکی
دوشنبه، 16 مرداد 1396 - 12:33
به گزارش روابط عمومی شرکت آبان بسپار توسعه: اکسترودر خط تولید کیسه های پلاستیکی پس از اصلاح و به روز رسانی، شروع به کار کرد.  مهندس پویا رحمتی رییس دفتر فنی، تحقیق و توسعه درباره جزییات این خبر گفت: به سبب وجود مواردی که باعث توقف خط تولید کیسه های پلاستیکی می شد کارشناسان و متخصصان شرکت آبان بسپار توسعه بر آن شدند تا جهت رفع این موارد اصلاحات و بروز رسانی در اکسترودر این خط ایجاد نماین...
دوشنبه، 16 مرداد 1396 - 12:33
به گزارش روابط عمومی شرکت آبان بسپار توسعه: اکسترودر خط تولید کیسه های پلاستیکی پس از اصلاح و به روز رسانی، شروع به کار کرد.  مهندس پویا رحمتی رییس دفتر فنی، تحقیق و توسعه درباره جزییات این خبر گفت: به سبب وجود مواردی که باعث توقف خط تولید کیسه های پلاستیکی می شد کارشناسان و متخصصان شرکت آبان بسپار توسعه بر آن شدند تا جهت رفع این موارد اصلاحات و بروز رسانی در اکسترودر این خط ایجاد نماین...
دی ان ان