Menu

اخبار

اخبار

یکشنبه 20 مهر 1399
تعداد بازدید: 52
تعداد نظرات: 0

گام های سیستم تضمین کیفیت مطابق با استانداردهای روز مدیریتی

مهندس سعید دهقان مدیر پشتیبانی فنی گفت: تضمین کیفیت به این معنی است که تمامی واحدهای یک سازمان، فرآیندهای خود را به گونه ای انجام دهند که محصول و یا خدمت نهایی، مطلوب باشد. در واقع تضمین کیفیت صرفا به خروجی مربوط نمی شود بلکه فرآیندها را به گونه ای کنترل می کند که خروجی مطلوب باشد.
وی افزود: در این راستا برای داشتن چهارچوبی مشخص، استاندارد های مدیریتی ایجاد و تدوین شده اند که راهنمای هر سازمان برای رسیدن به تضمین کیفیت است. این استانداردها در زمینه کیفیت گفتگو می کنند اما نه کیفیت محصول بلکه کیفیت عملکرد همواره صحیح تمامی بخش های یک سازمان.
این استانداردها تعیین کننده ویژگی ها و مشخصات فنی محصول نیستند بلکه استانداردهایی هستند برای فرآیندها و عملکرد آنها که بر محصول تاثیر می گذارند.
مهندس دهقان اظهار داشت: بنابر موارد یاد شده پیرامون اهمیت موضوع تضمین کیفیت و دستور مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس فاطمی نیا، مبنی بر استقرار تضمین کیفیت در سراسر سازمان، این مهم با بکارگیری مشاور و استخدام دو کارشناس ارشد مهندسی صنایع در شرکت کلید خورده و به لطف خدا روز به روز در حال پیشرفت در اهداف خود هستیم.
ایشان بیان کرد: برای استقرار تضمین کیفیت در سازمان لازم است موارد زیر محقق شود:
1- شناسایی کامل تمامی فرآیند ها در سازمان.
2- آموزش شاخص های کلیدی عملکرد به کلیه صاحبان فرآیند.
3- تعیین الزامات فرآیند ها از یکدیگر.
4- تبیین الزامات فرآیندها از یکدیگر و تهیه فرم توافقنامه سطح انتظارات (SLA) بین صاحبان فرآیند.
5- تهیه لیست فرآیندها در کلیه بخش های سازمان.
6- تشکیل جلسات بارش فکری با صاحبان فرآیند به منظور تکمیل فرآیندها.
7- اصلاح روش های اجرایی و دستورکارها.
8- تهیه نرم افزار BPMS و ورود اطلاعات در هر مرحله به آن.
9- آموزش کارکنان درگیر در فرآیندها توسط مسوولین و یا تضمین کیفیت.
10- تعریف پروژه های بهبود در فرآیندها.
11- تبیین شاخص های کلیدی عملکرد (KPI).
12- برگزاری و استقرار نظام پیشنهادات و تصمیم گیری.
13- انجام ممیزی های دوره ای برای پایش فرآیندها.
مدیر پشتیبانی فنی در خصوص اقدامات انجام شده اظهار داشت: در حال حاضر صاحبان فرآیند با مفهوم KPI آشنا شده و کلاس آموزشی برای ایشان برگزار و در گام اول الزامات فرآیندها با همکاری مدیران و روسای محترم شرکت مشخص و از یکدیگر بیان شده اند.
وی افزود: تبیین الزامات فرآیندها نیز در فرمت SLA حدود 40 درصد پیشرفت داشته و برای تهیه نرم افزار BPMS نیز اقدام اولیه شکل گرفته است.
امیدواریم که با حمایت های مدیرعامل محترم و همراهی مدیران شرکت بتوانیم تضمین کیفیت را روز به روز با پیشرفت مناسبی ارایه نماییم.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دی ان ان